30 sierpnia 2012

Mapa uzbrojenia terenu

Łódzki MODGiK udostępnił mapy uzbrojenia terenu, uwzględniające wszystkie przewody podziemne. Na uwagę zasługuje sieć kanalizacyjna, odwzorowana z wyjątkową rozdzielczością. Poza głównymi kolektorami, których przebieg jest od dawna znany, zaznaczono wszystkie mniejsze rury. Niestety brak jest informacji o rozmiarach poszczególnych przewodów. Z drugiej strony można to wywnioskować po obecności komór, zaznaczonych w inny sposób, a występujących przecież tylko na dużych przekrojach. Ta mapa wnosi bardzo dużo, ponieważ wygląda na to, że odwzorowuje również kanały burzowe, a nie tylko sieć ogólnospławną.


Link do mapy: http://gis.mapa.lodz.pl/SieciOgolne/default.aspx